Over de Buurthuiskamer

Sinds 2013 heeft Aduard een buurthuiskamer. Alle inwoners, maar met name de ouderen, zijn dagelijks welkom voor een kop koffie en een praatje, of om deel te nemen aan een activiteit. De bezoekers vinden het fijn om even de deur uit te kunnen en andere mensen te ontmoeten, en ook om een verhaal kwijt te kunnen en in moeilijker tijden steun bij anderen te vinden.bDe buurthuiskamer ligt centraal in het dorp. Doordat bezoekers en vrijwilligers elkaar (goed) kennen, is het gemakkelijk om in voorkomende situaties onderling hulp te verlenen, elkaar te steunen en te adviseren. Ouderen voelen zich dan minder gauw alleen en eenzaam en zijn zo langer in staat om zelfstandig in het dorp te blijven wonen.

Uitgangspunt voor de Buurthuiskamer Aduard is het gedachtegoed van ‘Positieve Gezondheid’. Centraal daarin staat het vermogen om zelf de regie te voeren bij de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

Wij zijn er voor iedereen, we werken laagdrempelig en we zijn dichtbij. We ondersteunen initiatieven van inwoners die erop gericht zijn het welbevinden van inwoners te verbeteren. 

Ruim veertig vrijwilligers zijn in de buurthuiskamer actief, op velerlei gebied. Behalve het koffie schenken verzorgen zij ook tal van activiteiten. De buurthuiskamer heeft daarmee niet alleen voor de bezoekers een belangrijke functie, maar ook voor de vrijwilligers. Zij dragen graag een steentje bij aan de leefbaarheid in het dorp. Wilt u daar informatie over krijgen en misschien zelf vrijwilliger worden, neem dan contact op met Addie van Rossum (alvanrossumlefeber@gmail.com; ‭050 4031303)

Scroll naar boven